Nota legal

www.hostaldelsossos.com

RESTAURANT HOSTAL DELS OSSOS S.L.
NIF: B-17599515
ADREÇA: Ctra. de Santa Pau, s/n - Km 2,7 - 17812 Batet de la Serra (Girona)
TEL: (34) 972 266 134 / (34) 972 270 817
E-MAIL: info@hostaldelsossos.com

Política de protecció de dades

Mitjançant aquest avís, RESTAURANT HOSTAL DELS OSSOS S.L. (en endavant "HOSTAL DELS OSSOS") informa els usuaris de la seva pàgina web www.hostaldelsossos.com. de la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, "les Dades Personals") per tal que determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a el HOSTAL DELS OSSOS les Dades Personals requerides en el formulari de "contacte". El HOSTAL DELS OSSOS es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives i a les pràctiques de la indústria.
Les Dades Personals seran tractades automatitzadament i incorporades a fitxers dels que el HOSTAL DELS OSSOS en serà titular i responsable.
La recollida i tractament de Dades Personals, duts a terme pel HOSTAL DELS OSSOS o per tercers en el seu nom, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb el HOSTAL DELS OSSOS, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis del HOSTAL DELS OSSOS, la seva adequació a les preferències i gustos del clients, i l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació comercial sobre els serveis que el HOSTAL DELS OSSOS ofereix actualment i en el futur.
El HOSTAL DELS OSSOS no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats. El HOSTAL DELS OSSOS o, en el seu cas, els tercers que tractin les Dades Personals en nom del HOSTAL DELS OSSOS, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits. No obstant, l'usuari ha d'ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, contactant amb el HOSTAL DELS OSSOS a través del correu electrònic info@hostaldelsossos.com.

Ven a vernos

Entonces solo nos faltan los últimos datos, y tu reserva estará completada