Avís legal

RESTAURANT HOSTAL DELS OSSOS S.L.
NIF: B-17599515
ADREÇA: Ctra. de Santa Pau, s/n - Km 2,7 - 17812 Batet de la Serra (Girona)
TEL: (34) 972 266 134 / (34) 972 270 817
E-MAIL: info@hostaldelsossos.com

AVÍS LEGAL

_____________

 

social marketing

Objecte i acceptació

 

El present avís legal regula l'ús de la web https://www.hostaldelsossos.com/ca en endavant, LA WEB, que és titularitat de RESTAURANT ELS OSSOS SL,  en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB.

La navegació per LA WEB atribueix la condició d' usuari de la mateixa i suposa l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, susceptibles de patir modificacions.

L'usuari està obligat a fer un ús correcte de LA WEB conforme a la Llei, la bona fe, l'odre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà davant el PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers pels danys i perjudicis que puguin sorgir com a conseqüència de l' incompliment d'aquesta obligació.

 

Identificació i comunicacions

 

El PROPIETARI DE LA WEB en compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de l' Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) l'informa que: 

La seva denominació social és: RESTAURANT ELS OSSOS SL

El seu nom comercial és: HOSTAL DELS OSSOS

El seu CIF és: B17599515 

El seu domicili social es troba a : C/ MAS HOSTAL DELS OSSOS

Per comunicar-se amb nosaltres posem a la seva disposició diversos mitjans de contacte que es detallen a continuació: 

Telèfon: 972266134

Correu electrònic: info@hostaldelsossos.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es portin a terme a través de correu postal o qualsevol altre mitjà detallat anteriorment.

Condicions d' accÉs i ús 

LA WEB i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant, EL PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar l'ús d'alguns serveis oferts en el seu lloc Web a la prèvia complementació del corresponent formulari, prèvia lectura i acceptació íntegre, expressa i sense reserves del present Avís Legal.

Si l'usuari no estigués d'acord amb les condiciones d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.

L'usuari garanteix l'autenticitat i l'actualitat de totes les dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que dugui a terme.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no utilitzar-los per, entre altres: 

Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o en general, contraris a la llei i a l'ordre públic.

Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en les dades, documents electrònics o en els sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers, així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris a LA WEB i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB dona els seus serveis.

Intentar obtenir accés a les comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i en el seu cas, extreure informació.

Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de l' informació del PROPIETARI DE LA WEB o tercers.

Suplantar l' identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.

Reproduir, copiar, distribuir, o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a menys que compti amb el permís del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 

Sol·licitar dades amb fins publicitaris i enviar publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venta i altres de naturalesa comercial sense que hi hagi prèvia sol·licitud o consentiment.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas, l'existència de relacions entre el PROPIETARI DE LA WEB i el propietari de la pàgina web en la que s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquells que vulguin establir un hiperenllaç,  prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En qualsevol cas, l'hiperlenllaç només permetrà l'accés a la homepage o pàgina d'inici de LA WEB.

Així mateix, vostè haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el propietari de la web o incloure continguts il·lícits contraris als bons usos i l'ordre.

EL PROPIETARI DE LA WEB no és responsable de l'ús que cada usuari doni als materials disponibles a LA WEB ni de les accions que porti a terme en base als mateixos.

 

PROPIEtAt INTEL·LECTUAL

Tots els continguts de LA WEB, inclosos texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia i software, així com els seu disseny gràfic i codis de font, constitueixen una obra, la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB sense que puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà d'allò estrictament necessari pel correcte ús de LA WEB.

En definitiva,  els usuaris que accedeixin a LA WEB poden visualitzar els seus continguts i dur a terme, si és necessari, còpies privades autoritzades, sempre que els elements reproduïts no es transfereixin a tercers, o s'instal·lin en els servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació. A més, totes les marques, noms comercials o distintius de qualsevol classe que apareguin en el lloc web son propietat del PROPIETARI DE LA WEB sense que l'usuari pugui entendre que l'ús o accés al mateix atribueix cap dret sobre els mateixos.

Queda prohibida la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació.Exclusió de garantíes i responsabilitat

El contingut d'aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que garanteixi plenament l'accés a tot el contingut, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat ni la seva idoneïtat o utilitat per un objectiu específic.

El PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on li permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de: 

L'impossibilitat d'accés a LA WEB o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s'hagi accedit a través de la web o els serveis que s'ofereixen.

La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades d'usuaris.

L' incompliment de les lleis, la bona fe, l'odre públic, els usos del tràfic  i el present Avís Legal, com a resultat de l'ús incorrecte del lloc Web. En particular i a mode d'exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneris drets de propietat intel·lectual e industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa sobre competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquest lloc web i no sigui gestionada directament pel seu webmaster. La funció dels enllaços que apareguin a LA WEB és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts que podrien ampliar els continguts oferts per aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o de l'accés als llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita dels mateixos, pel que tampoc serà responsable dels resultats obtinguts. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsable de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.
PublicacionS

L' informació facilitada a través de LA WEB no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin d'estar formalment publicats als butlletins oficials de les administracions públiques i que son l'únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut.

L' informació disponible a LA WEB ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.

Ven a vernos

Entonces solo nos faltan los últimos datos, y tu reserva estará completada