Politica de privacidad

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni
voluntàriament de forma expressa. Les dades sol·licitades a través dels possibles formularis de
recollida de dades de la pàgina web o per altres vies seran incorporats a un fitxer de dades de
caràcter personal, del que és responsable EL PROPIETARI DE LA WEB.
La base jurídica que legitima el tractament de les seves dades és el seu consentiment lliure, específic,
informat e inequívoc.
Aquesta entitat tractarà les dades confidencialment i amb l'única finalitat de prestar els serveis
sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei 3/2018 de 5 de desembre,
de Protecció de Dades i Garantía de Drets Digitals (LOPDGDD), el Reglament /UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de
Serveis de la Societat de l' Informació i Comerç Electrònic.
EL PROPIETARI DE LA WEB, es compromet a no cedir, vendre ni compartir les dades amb tercers
sense la seva expressa aprovació.
En cas de que no ens faciliti les seves dades o ho faci de forma errònia o incomplerta, no podrem
atendre la seva sol·licitud.
L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell son certes i correctes i es compromet a
mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis al PROPIETARI DE LA WEB.
L'usuari podrà revocar el consentiment i exercitar els seus drets d'accés, rectificació, limitació de
tractament, portabilitat, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al domicili social de RESTAURANT
ELS OSSOS SL situat a C/ MAS HOSTAL DELS OSSOS o enviant un email a info@hostaldelsossos.com
identificat degudament e indicant de forma visible el dret concret que s'exerceix.
En aplicació de la LSSI, el PROPIETARI DE LA WEB no enviarà comunicacions publicitàries o
promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que
prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les
mateixes.

RESTAURANT ELS OSSOS - MANUAL DE POLÍTICA DE PRIVACITAT 3
EL PROPIETARI DE LA WEB, adopta els corresponents nivells de seguretat requerits per la citada Llei
Orgànica 3/2018 i demés normativa aplicable. No obstant, no assumeix cap responsabilitat per danys
i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents
electrònics o fitxers de l'usuari.
EL PROPIETARI DE LA WEB, podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les
cookies son fitxers físics d'informació personals emmagatzemats en el propi terminal de l'usuari.
L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per evitar la creació de cookies.
Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a webs no pertanyents a la nostre entitat,
EL PROPIETARI DE LA WEB, no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web
ni de les cookies que puguin arribar a emmagatzemar en la computadora de l'usuari.
Qualsevol canvi que en el futur puguem introduir en la nostra política de privacitat serà comunicat en
aquesta pàgina. Així podrà comprovar regularment les actualitzacions o canvis realitzats.

PROCEDIMENT EN CAS DE DUR A TERME ACTIVITATS IL·LEGALS
En cas de que qualsevol usuari o tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el
caràcter il·lícit de l' utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les
pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació al propietari
de la pàgina web identificant-se degudament i per qualsevol dels mitjans expressats anteriorment,
especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva pròpia responsabilitat,
que l' informació proporcionada a la notificació és exacte.
En cas de divergències amb el PROPIETARI DE LA WEB en relació amb el tractament de les seves
dades, pot presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades (ww.agpd.es).
Se li aplicarà la legislació espanyola a totes les disputes que afectin a aquesta pàgina web, essent
competents els tribunals i jutjats corresponents.

Ven a vernos

Entonces solo nos faltan los últimos datos, y tu reserva estará completada